Harmonogram výziev na rok 2012

09.08.2012 10:34

MAS Mikroregión pod Marhátom plánuje v roku 2012 vyhlásiť jednu výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie NSK, a to v mesiaci September 2012