Novinky

Zánik MAS MpM

14.08.2015 09:03
MAS Mikroregión pod Marhátom bola ku dňu 8.4.2015 oficiálne zrušená. 

Výsledky súťaže „Projekty MAS“

26.11.2014 10:27
Dňom 30. 09. 2014 bolo ukončené hlasovanie v štyroch súťažných kategóriách prvého ročníka súťaže „Projekty MAS 2014“. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo počas Konferencie NSRV SR. Výsledky súťaže sa dozviete z priloženého dokumentu. Víťazom v rámci každej kategórie sa stal...

Informácia o schválených dotáciách na rok 2014 pre verejno – súkromné partnerstvá - Nástroj 2 LEADER NSK

05.09.2014 12:42
V mesiaci júl 2014 boli predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja podpísané Zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný kalendárny rok pre verejno – súkromné partnerstvá typu LEADER v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 na podporu implementácie...

Oznámenie o podpise zmluvy medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS Mikroregión pod Marhátom

01.08.2014 13:22
  Miestna akčná skupina Mikroregión pod Marhátom oznamuje verejnosti, že dňa 17.7.2014 (s účinnosťou od 29.7.2014) bola medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Miestnou akčnou skupinou podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie za účelom podpory implementácie Integrovanej stratégie...

Oznámenie č. 110 zo dňa 29.05.2014 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny)

04.06.2014 10:33
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 5852/2014 zo dňa 28.05.2014, oznamuje schváleným miestnym akčným skupinám, že týmto oznámením umožňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR...

Oznámenie o podpise zmluvy medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS Mikroregión pod Marhátom

09.08.2013 10:23
  Miestna akčná skupina Mikroregión pod Marhátom oznamuje verejnosti, že dňa 1.8.2013 (s účinnosťou od 3.8.2013) bola medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Miestnou akčnou skupinou podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie za účelom podpory implementácie Integrovanej stratégie...

Stretnutie s partnermi projektov spolupráce

21.06.2013 10:34
  Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre bratislavský a trnavský kraj Vás pozýva na Stretnutie s partnermi projektov spolupráce, ktoré sa uskutoční utorok 25.júna 2013 so začiatkom o 17:00 v Hoteli Sv. Michal v Skalici. Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je...

Prístup Leader - súčasnosť a budúcnosť

11.06.2013 10:33
  Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom Vás pozýva na informačný seminár "Prístup Leader - súčasnosť a budúcnosť". Seminár sa uskutoční 18.6.2013 v kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja v Žiline o...

Konferencia "Udržanie života na vidieku" v Írsku

31.05.2013 09:44
  Konferencia "Udržanie života na vidieku" sa uskutoční 6. júna, v mesto Cork, Írsko.  Konferencia bude zameraná na otázky týkajúce sa pozície prístupu LEADER a možnému rozširovaniu zdrojov, ktoré sa k nemu viažu prostredníctvom osvojenia si mechanizmu CLLD.   Dokumenty na...

Podujatie LeaderFEST 2013, Velké Meziříčí

30.05.2013 09:43
  Národní sít Místních akčních skupin České republiky za finančnej podpory Ministerstva zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Vás srdečne pozýva na podujatie LeaderFest 2013. Povereným organizátorom akcie je MAS MOST Vysočiny. Uskutoční sa vo Velkom Meziříči, v dňoch...
1 | 2 | 3 >>

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2013!