Výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí pre rok 2015 – LEADER NSK

27.02.2015 13:59
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie...

Výzva MASMPM/2014/01

20.08.2014 06:05
                                              ...

Výzva na predkladanie žiadostí pre rok 2014 – LEADER NSK

14.02.2014 15:08
  Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu...

Výzva MASMPM/2013/01

30.08.2013 09:26
                    ...

Výzva na podávanie žiadostí pre rok 2013 – Projekty spolupráce LEADER

14.02.2013 13:56
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 7/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie...

Výzva na podávanie žiadostí pre rok 2013 – LEADER NSK 2

13.02.2013 09:47
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 7/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie...

Výzva MASMPM/2012/01

10.09.2012 09:58
                                                                              ...