Miestna akčná skupina Mikroregión pod Marhátom vznikla 12.1.2012. Naviazala na činnosť OZ Mikroregión pod Marhátom, ktoré združovalo len verejný sektor a rozhodlo sa spojiť svoje sily s miestnym predstaviteľmi súkromného a tretieho sektora. 

Základné údaje o  území MAS (k 31.12.2012)
Počet obyvateľov: 13 829
Rozloha územia (v km2): 200,2
Hustota obyvateľstva na km2: 65 obyvateľov na km2
Počet obcí:

19 obcí – Ardanovce, Blesovce, Biskupová, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Radošina, Svrbice, Šalgovce, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany, Vozokany

Z toho mestá: 0
Počet obyvateľov najväčšej obce: 2125 – Veľké Ripňany
Administratívne zaradenie – okres: Topoľčany
Administratívne zaradenie – kraj: Nitriansky

Predseda MAS:

Mgr. Michal Toman