Územie MAS Mikroregión pod Marhátom sa nachádza v severnej časti Nitrianskeho kraja v okrese Topoľčany. Katastrálne územie mikroregiónu má rozlohu 200,2 km2. Z geomorfologického hľadiska je územie mikroregiónu rôznorodé. Západná a severozápadná časť ležia v provincii Západných Karpát, subprovincii Vnútorných Západných Karpát, Fatransko-tatranskej oblasti, celku juhovýchodnej časti pohoria Považský Inovec a podcelku Krahulčie vrchy s najvyšším vrchom Marhát, ktorý meria 748 m n. m. Smerom na juh nadmorská výška územia klesá a územie opúšťa Západné Karpaty, prechádza do provincie Západopanónskej panvy, subprovincie Malej Dunajskej Kotliny, oblasti Podunajskej Nížiny a podoblasti Nitrianskej pahorkatiny (pozri mapu). 

Územie hraničí s okresmi Nitra, Hlohovec, Piešťany a Nové Mesto nad Váhom. Dopravná poloha územia je dobrá, územím prechádza cesta  II. triedy 499, ktorá prepája okresné mestá Topoľčany a Piešťany, v Piešťanoch sa napája na cestu  I. triedy 61 a diaľnicu D1 (E 75). V Topoľčanoch sa  napája na cestu I. triedy 64. 

Územie mikroregiónu spolu tvorí 19 obcí s celkovým počtom obyvateľov 13 829 (k 31.12.2010): Ardanovce, Biskupová, Blesovce, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Radošina, Svrbice, Šalgovce, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany a Vozokany.

Medzi najväčšie výhody územia patrí jeho lokalizácia v rámci pomerne husto osídlenej časti kraja (priemerná vzdialenosť od krajského mesta Nitra je 30 km), pričom si stále zachováva typický vidiecky charakter. Na území sa striedajú nížiny s podhorskými oblasťami, čo vytvára veľmi zaujímavý a príťažlivý charakter krajiny vhodný pre rozvoj rekreácie a vidieckeho cestovného ruchu. Výhodná poloha územia umožňuje aj jeho prepojenie s Trnavským samosprávnym krajom smerom k Piešťanom.

Ďalšou dispozíciou je budovanie svojím rozsahom jedinečného Náučného chodníka Považský Inovec. Náučný chodník Považský Inovec vedie územím pohoria Považský Inovec. Začína v jeho najjužnejšej časti, v katastri obce Šalgovce a vedie na sever až po vodnú nádrž Nemečky a na vážskej strane po obec Ducové. Prechádza katastrami obcí Šalgovce, Ardanovce, Radošina, Nitrianska Blatnica, Vozokany, Lipovník, Hubina, Ducové, Bojná, Tesáre, Závada, Podhradie, Velušovce, Prašice a Nemečky. Medzi najvýznamnejšie historické pamiatky na náučnom chodníku spadajúce do územia mikroregiónu patria rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici a veľkomoravské hradisko Valy nad Bojnou. Za zmienku stojí aj jaskyňa Čertova pec, v ktorej sa našlo najstaršie jaskynné osídlenie Slovenska.

 

 

"Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja."