Aktuálna výzva MASMPM/2013/01

30.08.2013 10:48

„Miestna akčná skupina“  Mikroregión pod Marhátom

 

vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA  PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

                                          

Číslo / kód výzvy: MASMPM/2013/01

 

Miestna akčná skupina Mikroregión pod Marhátom (ďalej len „MAS Mikroregión pod Marhátom“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (Nástroj LEADER NSK 2) vyhlasuje dňa 30.8.2013 na základe rozhodnutia Rady združenia o. z. MAS Mikroregión pod Marhátom výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2013 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

 

v termíne od 30. 8. 2013 do 13. 9. 2013 pre opatrenie :

 

1. Obnova obcí

 

VIAC INFO TU