Zánik MAS MpM

14.08.2015 09:03

MAS Mikroregión pod Marhátom bola ku dňu 8.4.2015 oficiálne zrušená.