Archív článkov

Zánik MAS MpM

14.08.2015 09:03
MAS Mikroregión pod Marhátom bola ku dňu 8.4.2015 oficiálne zrušená. 

Výzva na predkladanie žiadostí pre rok 2015 – LEADER NSK

27.02.2015 13:59
Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie...

Výsledky súťaže „Projekty MAS“

26.11.2014 10:27
Dňom 30. 09. 2014 bolo ukončené hlasovanie v štyroch súťažných kategóriách prvého ročníka súťaže „Projekty MAS 2014“. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo počas Konferencie NSRV SR. Výsledky súťaže sa dozviete z priloženého dokumentu. Víťazom v rámci každej kategórie sa stal...

Informácia o schválených dotáciách na rok 2014 pre verejno – súkromné partnerstvá - Nástroj 2 LEADER NSK

05.09.2014 12:42
V mesiaci júl 2014 boli predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja podpísané Zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný kalendárny rok pre verejno – súkromné partnerstvá typu LEADER v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 na podporu implementácie...

Výzva MASMPM/2014/01

20.08.2014 06:05
                                              ...

Oznámenie o podpise zmluvy medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS Mikroregión pod Marhátom

01.08.2014 13:22
  Miestna akčná skupina Mikroregión pod Marhátom oznamuje verejnosti, že dňa 17.7.2014 (s účinnosťou od 29.7.2014) bola medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Miestnou akčnou skupinou podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie za účelom podpory implementácie Integrovanej stratégie...

Oznámenie č. 110 zo dňa 29.05.2014 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny)

04.06.2014 10:33
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 5852/2014 zo dňa 28.05.2014, oznamuje schváleným miestnym akčným skupinám, že týmto oznámením umožňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR...

Výzva na predkladanie žiadostí pre rok 2014 – LEADER NSK

14.02.2014 15:08
  Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu...

Aktuálna výzva MASMPM/2013/01

30.08.2013 10:48
„Miestna akčná skupina“  Mikroregión pod Marhátom   vyhlasuje   VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA  PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO...

Výzva MASMPM/2013/01

30.08.2013 09:26
                    ...
Záznamy: 1 - 10 zo 46
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>